Βρείτε μας!

Τηλέφωνο: 2384023533

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης 2

Διαδραστικοί πίνακες

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Οι διαδραστικοί πίνακες παρουσιάζουν κάθε εκπαιδευτική πηγή με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο και κάνουν την εκπαίδευση πιο διασκεδαστική, τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές, με χρήση περισσότερων και μεγαλύτερης ποικιλίας μέσων εκπαίδευσης. Οι διαδραστικοί πίνακες μπορούν να επηρεάσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με διάφορους τρόπους, όπως με το να κρατούν αμείωτη την προσοχή των μαθητών στο μάθημα, να τους δίνουν κίνητρα και να προωθούν τον ενθουσιασμό για μάθηση, ενώ ταυτόχρονα να τους δίνουν και περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή, συνεργασία και ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Διαδραστικοί πίνακες και αίθουσα υπολογιστών.

Η διδασκαλία στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας πραγματοποιείται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μέσω διαδραστικών πινάκων.

Το Μάθημα για Όλη την Τάξη

  • ενοποιεί την τάξη
  •  συγκεντρώνει την προσοχή
  • προσφέρει διάδραση με τον μαθητή στο κέντρο.

Οι μαθητές συμμετέχουν στην Ενεργή Μάθηση μέσω ανάγνωσης, γραφής, συζήτησης, ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης, αντί να ακολουθούν απλά οδηγίες. Οι διαδραστικοί πίνακες παρουσιάζουν κάθε εκπαιδευτική πηγή με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο και κάνουν την εκπαίδευση πιο διασκεδαστική, τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους εκπαιδευτές, με χρήση περισσότερων και μεγαλύτερης ποικιλίας μέσων εκπαίδευσης.

  • Είναι κατάλληλοι για τις ανάγκες μικρών και μεγάλων σε πλήθος τάξεων.
  • Μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκεςειδικότερα, μπορούν να επωφεληθούν από την παρουσίαση περιεχομένου πολυμέσων στη μεγάλη οθόνη, καθώς τους βοηθά και στην επεξεργασία της πληροφορίας και την προσαρμογή τους στην τάξη. Παράλληλα ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη. Οι διαδραστικοί πίνακες μπορούν να επηρεάσουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με διάφορους τρόπους, όπως με το να κρατούν αμείωτη την προσοχή των μαθητών στο μάθημα, να τους δίνουν κίνητρα και να προωθούν τον ενθουσιασμό για μάθηση, ενώ ταυτόχρονα να τους δίνουν και περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή, συνεργασία και ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Οι διαδραστικοί πίνακες ενσωματώνουν τα διάφορα μαθησιακά στυλ σε μια εμπειρία. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν βλέποντας, ακούγοντας και αλληεπιδρώντας με τον πίκανα μέσω της αφής. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στον καθηγητή να χρησιμοποιεί νέους και καινοτόμους τρόπους στη διδασκαλία του ίδιου αντικειμένου. Ως αποτέλεσμα οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα και θυμούνται περισσότερα.

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Επιτρέπει στα παιδιά να αλληεπιδράσουν με το εκπαιδευτικό υλικό. Συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. Μπορούν να σχηματίσουν ομάδες και να παίξουν εκπαιδευτικά παιχνίδια. Όποια δραστηριότητα και να πραγματοποιηθεί η διόρθωση γίνεται άμεσα και συμμετέχει όλη η τάξη σε αυτό μαθαίνοντας ουσιαστικά.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ποικίλα μέσα με το διαδραστικό πίνακα. Υπάρχουν απεριόριστες επιλογές ανάμεσα σε φωτογραφίες, γραφικά, χάρτες ακόμα και βίντεο που μπορούν να συνδυαστούν και να παρουσιαστεί το μάθημα με πιο δημιουργικό και ελκυστικό τρόπο εμπνέοντας τους μαθητές.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Με το διαδραστικό πίνακα έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ εξασφαλίζοντας έτσι πρόσβαση σε πηγές διαδικτυακών εργαλείων και πληροφοριών που επίσης εμπλουτίζουν το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Οι διαδραστικοί πίνακες επιτρέπουν την ενσωμάτωση διαφόρων άλλων τεχνολογιών που ενισχύουν τη μάθηση. Οποιαδήποτε συσκευή όπως υπολογιστές, κάμερες, μικρόφωνα μπορούν να συνδεθούν με τον πίνακα. Πραγματικά οι επιλογές είναι ατελείωτες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χρησιμοποιώντας διαδραστικούς πίνακες από την έναρξη της λειτουργίας του Κέντρου μας μπορούμε να διαβεβαιώσουμε τη θετική τους επίδραση στους μαθητές. Η προσοχή των μαθητών στο μάθημα, η κατανόηση, οι επιδόσεις έχουν βελτιωθεί κατακόρυφα. Οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Η διδασκαλία είναι πολύ απαιτητική. Έχοντας τα σωστά εργαλεία ώστοσο μπορούμε πάντα να κάνουμε τη διαφορά.

Skip to content