Βρείτε μας!

Τηλέφωνο: 2384023533

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης 2

Πρωτοποριακά προγράμματα-Διαπολιτισμική εκπαίδευση

ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ

Διασφαλίζουμε πως οι δικοί μας μαθητές δε θα μιλούν μόνο την αγγλική γλώσσα αλλά θα έχουν εκτεθεί σε ερεθίσματα που αναπτύσσουν μια πολύπλευρη προσωπικότητα, και θα είναι πολίτες του κόσμου με εφόδια και εμπειρίες για μια ζωή. Με γνώμονα αυτήν την πεποίθηση παρέχουμε στους μαθητές μας ευκαιρίες συνεργασίας με σχολεία του εξωτερικού από την πρώτη κιόλας τάξη και αναθέτουμε ομαδικές εργασίες προωθώντας τη συλλογικότητα και το πνεύμα της συνεργασίας χρησιμοποιώντας τη ξένη γλώσσα.

Διδακτέα ύλη

Προγράμματα σπουδών σχεδιασμένα να καλύπτουν κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.

Θεατρικές παραστάσεις

Διδακτέα ύλη

Η διδασκαλία της ύλης κάθε επιπέδου είναι χρονικά προγραμματισμένη και εμπεδώνεται μέσα από προκαθορισμένες επαναλήψεις, διαγωνίσματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ειδικότερα στα τμήματα των εξετάσεων διοργανώνουμε εξετάσεις προσομοίωσης προφορικού και γραπτού λόγου σε συνεργασία με τους φορείς των εξετάσεων.

Επιδιώκουμε επίσης τη δημιουργία ολιγομελών τμημάτων, αυστηρά έως 12 άτομα, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία γλωσσική επικοινωνία μεταξύ των μαθητών.

Συνεργαζόμαστε με άριστους εκπαιδευτικούς, έμπειρους, ξεχωριστούς και πλήρως καταρτισμένους. Επιδιώκουμε να συμμετέχουμε σε επιμορφωτικά σεμινάρια και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

  • Προσπαθώντας να καλύψουμε τις ανάγκες των μαθητών μας σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα κ τις διάφορες δραστηριότητές τους προσφέρουμε πολλές επιλογές τμημάτων κ εβδομαδιαίων προγραμμάτων ώστε να επιλέξουν αυτό που τους εξυπηρετεί καλύτερα.
  • Διδάσκουμε τα μαθήματα με συχνότητα 2 ημερών τη βδομάδα αυξάνοντας το χρόνο των μαθητών μέσα στην αίθουσα με ουσιαστική ενασχόληση με την ξένη γλώσσα. Ο χρόνος αυτός ωστόσο αυξάνεται σε 3 ημέρες την εβδομάδα στα τμήματα των εξετάσεων.

Προγράμματα σπουδών σχεδιασμένα να καλύπτουν κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.

Προσφέρουμε εξατομικευμένη επίβλεψη κάθε μαθητή από την υπεύθυνη Αλακιόζογλου Εύη, με καθημερινή προσωπική επικοινωνία, σχετικά με θέματα απόδοσης – επίδοσης

  • Συνεχή, σαφή & ολοκληρωμένη εικόνα της προόδου,
  • Διαγωνίσματα Τριμήνου & τακτικά Τεστ,
  • Βαθμολογία – Δελτίο Προόδου ανά εβδομάδα & ανά Τρίμηνο,
  • Συμμετοχή σε Αναγνωρισμένες Εξετάσεις όλων των γλωσσών και επιπέδων

Κάθε παιδί έχει το δικό του μαθησιακό στυλ- ένα μοναδικό τρόπο να προσλαμβάνει και να επεξεργάζεται πληροφορίες. Τα περισσότερα παιδιά – ιδίως τα παιδιά με ΔΕΠΥ- χρησιμοποιούν και τις πέντε αισθήσεις τους για να μάθουν, αλλά συχνά μία από τις αισθήσεις χρησιμοποιείται περισσότερο.

Οι «οπτικοί τύποι» προτιμούν το διάβασμα ή την παρατήρηση. Οι «ακουστικοί τύποι» τα πηγαίνουν καλύτερα όταν μιλούν και ακούνε, ενώ οι «κιναισθητικοί/απτικοί τύποι» επωφελούνται περισσότερο όταν χρησιμοποιούν τα χέρια τους για να προσεγγίσουν κάτι. Λαμβάνουμε υπ’ όψιν τον τρόπο που μαθαίνει κάθε παιδί ξεχωριστά και προσαρμόζουμε τη διδασκαλία προς διευκόλυνση του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Με το νέο σχεδιασμό της διδασκαλίας στις τάξεις μας τα παιδιά είναι ικανά να χρησιμοποιήσουν τ’ αγγλικά τόσο στον προφορικό λόγο όσο και στο γραπτό μέσα στους πρώτους 3 μήνες μαθημάτων!

Θεατρικές παραστάσεις.

«Μαθαίνουμε ξένες γλώσσες για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε», θα έλεγε κανείς.

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών κινείται ουσιαστικά σε δύο επίπεδα: το αμιγώς γλωσσικό και σε εκείνο που θεωρεί τη γλώσσα ως φορέα πολιτισμού και κουλτούρας.

Μέσα από τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι μαθητές αποκτούν ευχέρεια στην επικοινωνία αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν έναν άλλο πολιτισμό.

Η διδασκαλία ξένων γλωσσών ως στοιχείου ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, στρατηγικών μάθησης και επικοινωνίας, και συνεργατικού πνεύματος με στόχο τη δια βίου μάθηση συντελεί στην εξέλιξη του μαθητή σε ενεργό και υπεύθυνο πολίτη.

Η διδασκαλία μιας Ξένης Γλώσσας δεν αποτελεί μόνο μια ομιλία σχετικά με τα συντακτικά φαινόμενα ή με την εκμάθηση καινούριου λεξιλογίου – εκφράσεων, ούτε μια διαδικασία για την απόκτηση απλά και μόνο ενός πτυχίου από τον διδασκόμενο…

Η Γλώσσα κυρίως ενσωματώνει κάποια πολιτιστικά στοιχεία… Αποτελεί εξωτερική εκδήλωση του πνεύματος ενός λαού… Έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης… Μέσο για γνώση διαφορετικών πολιτισμών και για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης…

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω τα προγράμματα των τμημάτων στο κέντρο ξένων γλωσσών μας είναι σχεδιασμένα με βάση την αρχή των ομόκεντρων κύκλων και επιτρέπουν στους μαθητές να γίνουν καλοί χρήστες της ξένης γλώσσας, να γνωρίσουν σε βάθος τους πολιτισμούς των λαών που τις μιλούν και να αποκτήσουν διπλώματα γλωσσομάθειας.

Επιδιώκεται η γνωριμία με τους ξένους πολιτισμούς, συνοδευόμενη από εκδηλώσεις που θα φέρνουν τους  μαθητές σε επαφή με ποικίλες εκφάνσεις τους όπως λογοτεχνία, θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες κ.ά.

Με αυτόν το γνώμονα ανεβάσαμε 3 θεατρικές παραστάσεις με τους μαθητές μας που άφησαν ιστορία.

“Τα άπαντα του William Shakespeare”

“Hollywood”

“The Hound of the Baskervilles”

Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικές εκδρομές στο Λονδίνο και στη Βαρκελώνη στα πλαίσια της σφαιρικής και ολοκληρωμένης διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας που προσφέρουμε όπως αναλύσαμε παραπάνω. Εκθέτουμε τους μαθητές μας σε κάθε έκφανση πολιτισμού της γλώσσας που διδάσκονται γιατί γλώσσα = πολιτισμός.

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα της τεχνολογίας στην τάξη οι υπολογιστές συνθέτουν ένα εξίσου αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών μας.

Στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα υπολογιστών, οι μαθητές μας εξασκούνται μέσω ασκήσεων που έχουν δημιουργήσει οι καθηγητές μας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος αλλά και του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Με αυτό τον τρόπο:

  • πετυχαίνουμε την σωστή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών ενισχύοντας τα δυνατά τους σημεία
  • μειώνονται οι αδυναμίες τους χωρίς να τους ξεχωρίζουμε ή να τους απομονώνουμε από την ομάδα της τάξης.

Είμαστε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών που ψάχνετε γιατί πάνω απ' όλα αγαπάμε αυτό που κάνουμε κ πάνω απ' όλα αγαπάμε τα παιδιά σας

Skip to content