Βρείτε μας!

Τηλέφωνο: 2384023533

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης 2

Συνεργασία με το πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συνεργασία με το πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Aποκλειστική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και το τμήμα ΚΕΔΙΒΙΜ

Αποτελεσματική εκπαίδευση

Μετά από ενδελεχή έλεγχο ποιότητας των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων εξασφαλίσαμε αποκλειστική συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και το τμήμα ΚΕΔΙΒΙΜ για την περιοχή της Αλμωπίας.

Έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε προγράμματα κατάρτισης, μοριοδοτούμενα και μη, σε ποικίλους τομείς ενδιαφέροντος,όπως:

 •  management-marketing
 • λογιστική και χρηματοοικονομικά
 • διεθνείς σπουδές
 • εκπαίδευση και ειδική αγωγή
 • εφαρμογές πληροφορικής
 • μουσική επιστήμη και τέχνη
 • πολιτισμός.
Που απευθύνονται;

Τα Προγράμματα απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων, λοιπών εργαζομένων και ανέργων, όσο και σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, απόφοιτους ΙΕΚ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 • στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Μέθοδος & Χώρος Διεξαγωγής Προγραμμάτων

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι διαθέσιμοι τρόποι υλοποίησης των προγραμμάτων θα είναι οι εξής:
 • Δια ζώσης εκπαίδευση – σε χώρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (αμφιθέατρα, αίθουσες, εργαστήρια) με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας όπου απαιτείται η ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων στην τάξη.
 • Εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) – διαδικασία διδασκαλίας όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων. Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-Learning) – διαδικασία διδασκαλίας με ταυτόχρονη συμμετοχή του εκπαιδευτή και των εκπαιδευομένων σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και η παρακολούθηση των εισηγήσεων γίνεται σε πραγματικό χρόνο έσω διαδικτυακής πλατφόρμας, κάνοντας χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Chrome), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 • Μεικτή εκπαίδευση (Blended Learning) – διαδικασία διδασκαλίας όπου συνδυάζεται η μέθοδος της δια ζώσης εκπαίδευσης και η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης ή/και ασύγχρονης).
Skip to content