Βρείτε μας!

Τηλέφωνο: 2384023533

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης 2

Βασικό επίπεδο Office (online)

  • Date created

    Μάρτιος 20, 2019

  • Last updated

    Ιούνιος 3, 2019

Πληροφορίες

Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η διδασκόμενη ύλη παραδίδεται εξ ολοκλήρου μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ο εκπαιδευόμενος συνδέεται μέσω διαδικτύου και με προσωπικούς κωδικούς που θα του δοθούν μετά από την εγγραφή του στην εκπαιδευτική πλατφόρμα που λειτουργεί στο φροντιστήριο και παρακολουθεί εξ αποστάσεως και όποια ώρα θέλει τα μαθήματα.

Η εξέταση πιστοποίησης καλύπτει τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου

Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης εξέτασης εστιάζεται στο γεγονός ότι ο υποψήφιος εξετάζεται στις παραπάνω ενότητες κατά τη διάρκεια μίας και μόνο εξεταστικής περιόδου.

Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας που επιθυμούν να αποδεικνύουν τις γνώσεις τους στη χρήση εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, σε στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων που οι διοικήσεις τους έθεσαν αντίστοιχα πρότυπα γνώσεων και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να έχει μια βασική γνώση χειρισμού Η/Υ και των πιο δημοφιλών εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (UNICERT PRIMARY) είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Skip to content