Βρείτε μας!

Τηλέφωνο: 2384023533

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης 2

Μαθητές γυμνασίου

  • Date created

    Μάρτιος 16, 2019

  • Last updated

    Απρίλιος 19, 2019

Μαθητές γυμνασίου

Επίπεδο B1

ΣΤ’ ή Α’ γυμνασίου

ΣΤΟΧΟΣ:Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη καλύπτεται το 80% όλης της

Γερμανικής γραμματικής για όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερη έμφαση σε παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής

ικανότητας. Σ’ αυτή την τάξη γίνεται προετοιμασία για το πτυχίο των Γερμανικών B1.

Επίπεδο Β2

Α’ γυμνασίου ή Β’ γυμνασίου

ΣΤΟΧΟΣ:Εκμάθηση και εμβάθυνση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Σ’ αυτή την τάξη καλύπτεται όλη η γραμματική της

Γερμανικής γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση σε λεξιλόγιο, παραγωγή προφορικού, γραπτού λόγου και ακουστικής ικανότητας.

Σ’ αυτή την τάξη γίνεται εισαγωγή και προετοιμασία για το  πτυχίο των Γερμανικών Β2.

Skip to content