Βρείτε μας!

Τηλέφωνο: 2384023533

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης 2

Μαθητές δημοτικού

  • Date created

    Μάρτιος 16, 2019

  • Last updated

    Απρίλιος 19, 2019

Μαθητές δημοτικού

Επίπεδο Α1

Δ’ ή  Ε’ Δημοτικού
ΣΤΟΧΟΣ:Γνωριμία με την ξένη γλώσσα. Συστηματική εκμάθηση, εξάσκηση και εμπέδωση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας.

Επίπεδο Α2

 Ε’ ή ΣΤ’ Δημοτικού
 ΣΤΟΧΟΣ:

Συστηματική εκπαιδευτική διαδικασία και εκμάθηση όλων των δεξιοτήτων της γλώσσας. Ιδιαίτερη έμφαση στη δομή του προφορικού, γραπτού λόγου και της ακουστικής ικανότητας, στη γραμματική και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Σ’ αυτή την τάξη γίνεται εισαγωγή και προετοιμασία για το πτυχίο των Γερμανικών Α2.

Skip to content