Βρείτε μας!

Τηλέφωνο: 2384023533

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης 2

Speed up

Speed Up

Αυτό το πρόγραμμα  αποτελεί ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του Κέντρου Ξένων Γλωσσών μας τα τελευταία χρόνια και απευθύνεται σε μαθητές Ε’ Δημοτικού που επιθυμούν να καλύψουν την ύλη των παραπάνω προγραμμάτων Kids 1 και Kids 2 σε μια χρονιά. Οι γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές είναι ακριβώς οι ίδιες σε λιγότερο χρόνο.
Η διάρκεια των σπουδών σ’ αυτό το τμήμα ξεκινάει το Σεπτέμβρη και ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου. Οι ώρες διδασκαλίας είναι 3 ημέρες την εβδομάδα από 120 λεπτά μαθήματος (2 ώρες).

Skip to content