Βρείτε μας!

Τηλέφωνο: 2384023533

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης 2

Διεθνείς Σπουδές

Διεθνείς Σπουδές

Ο κλάδος των Διεθνών Σπουδών, είναι ένας κλάδος, ο οποίος θα είναι πάντα επίκαιρος και διαχρονικός στις μέρες μας.

Απαραίτητες γνώσεις για αυτόν τον τομέα, θεωρούνται:

  • η γνώση της ιστορίας
  • γνώση ξένων γλωσσών
  • οργανωτικές δεξιότητες
  • θεσμούς και δράσεις των άλλων κρατών
  • ικανότητα συνεργασίας με άλλους, ώστε να ανπτυχθεί το ομαδικό πνεύμα

Τομείς απασχόλησεις για το συγκεκριμένο αντικείμενο, μπορούν να οριστούν:

  • Διπλωματική Ακαδημία
  • Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
  • Κυβερνητικές Υπηρεσίες
  • ΜΜΕ
  • Δημόσιος και Ιδιωτικός τομέας
Skip to content