Βρείτε μας!

Τηλέφωνο: 2384023533

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης 2

Marketing – Management

Marketing - Management

Το μάρκετινγκ ορίζεται από την Αμερικανική Ένωση Μάρκετινγκ ως «δραστηριότητα, σύνολο θεσμών και διαδικασίες για τη δημιουργία, την επικοινωνία, την παράδοση και την ανταλλαγή προσφορών που έχουν αξία για πελάτες, πελάτες, συνεργάτες και την κοινωνία γενικότερα».

Το management ή αλλιώς διοίκηση απαρτίζεται απο 6 κύριες λειτουργίες, οι οποίες είναι:

  • Ο προγραμματισμός (planning)
  • Η οργάνωση (organizing)
  • Η στελέχωση (staffing)
  • Η διεύθυνση (leading)
  • Ο έλεγχος (controlling)
  • Ο συντονισμός (coordination)

Τα παρακάτω προγράμματα έρχονται για να εξειδικεύσουν και να κάνουν πιο κατανοητούς τους παραπάνω όρους δουλεύοντας μέσα στις επιχειρήσεις.

Skip to content