Βρείτε μας!

Τηλέφωνο: 2384023533

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης 2

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια

Τι είναι η Δια Βίου Μάθηση;

Τα Κέντρα Δια Βίου μάθησης είναι χώροι, οι οποίοι αναλαμβάνουν την πρόσβαση σε προγράμματα εύκολα και γρήγορα, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο περιβάλλον.

Τα Κέντρα αυτά έχουν ως σκοπό να προάγουν:

  • Θετική στάση ως προς την εκπαίδευση
  • Ίσα δικαιώματα επαγγελματικής αποκατάστασης και στα δύο φύλα
  • Ενίσχυση της ήδη υπάρχουσας θέσης εργασίας ή ακόμα και προαγωγή της
  • Ενίσχυση της διαδικασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων που δεν κατάφεραν για διάφορους λόγους να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονταν

Η συγκεκριμένη εκπαίδευση παρατηρείται σε πολλούς τομείς, όπως:

Γλώσσα και επικοινωνία

Νέες τεχνολογίες

Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις

Οικονομία- Επιχειρηματικότητα

Ποιότητα ζωής- περιβάλλον

Πολιτισμός και τέχνη

Πρόγραμμα κοινωνικά ευάλωτων ομάδων

Τοπικά προγράμματα

 

Σε πολλά από τα προγράμματα υπάρχει η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ και η ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ που είναι πιθανόν να χρειαστεί για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση.

Παρακάτω,παρουσιάζονται οι τομείς με τα διαθέσιμα προγράμματα,στα οποία υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής.

Skip to content