Βρείτε μας!

Τηλέφωνο: 2384023533

Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Δια Βίου Μάθησης 2

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ…ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!!!

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!!!
«Μαθαίνουμε ξένες γλώσσες για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε», θα έλεγε κανείς.
Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών κινείται ουσιαστικά σε δύο επίπεδα: το αμιγώς γλωσσικό και σε εκείνο που θεωρεί τη γλώσσα ως φορέα πολιτισμού και κουλτούρας.
Μέσα από τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι μαθητές αποκτούν ευχέρεια στην επικοινωνία αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν έναν άλλο πολιτισμό.
Η διδασκαλία ξένων γλωσσών ως στοιχείου ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, στρατηγικών μάθησης και επικοινωνίας, και συνεργατικού πνεύματος με στόχο τη δια βίου μάθηση συντελεί στην εξέλιξη του μαθητή σε ενεργό και υπεύθυνο πολίτη.

Η διδασκαλία μιας Ξένης Γλώσσας δεν αποτελεί μόνο μια ομιλία σχετικά με τα συντακτικά φαινόμενα ή με την εκμάθηση καινούριου λεξιλογίου – εκφράσεων, ούτε μια διαδικασία για την απόκτηση απλά και μόνο ενός πτυχίου από τον διδασκόμενο…
Η Γλώσσα κυρίως ενσωματώνει κάποια πολιτιστικά στοιχεία… Αποτελεί εξωτερική εκδήλωση του πνεύματος ενός λαού… Έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης… Μέσο για γνώση διαφορετικών πολιτισμών και για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης…
Με γνώμονα όλα τα παραπάνω τα προγράμματα των τμημάτων στο κέντρο ξένων γλωσσών μας είναι σχεδιασμένα με βάση την αρχή των ομόκεντρων κύκλων και επιτρέπουν στους μαθητές να γίνουν καλοί χρήστες της ξένης γλώσσας, να γνωρίσουν σε βάθος τους πολιτισμούς των λαών που τις μιλούν και να αποκτήσουν διπλώματα γλωσσομάθειας.
Επιδιώκεται η γνωριμία με τους ξένους πολιτισμούς, συνοδευόμενη από εκδηλώσεις που θα φέρνουν τους  μαθητές σε επαφή με ποικίλες εκφάνσεις τους όπως λογοτεχνία, θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες κ.ά.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού πολλοί μαθητές μας συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό, δραστηριότητες που τους προσφέρουν πολύτιμες εμπειρίες και περαιτέρω εξάσκηση στις ξένες γλώσσες που μαθαίνουν. Τις δυο τελευταίες χρονιές πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικές εκδρομές στο Λονδίνο στα πλαίσια της σφαιρικής και ολοκληρωμένης διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας που προσφέρουμε όπως αναλύσαμε παραπάνω. Εκθέτουμε τους μαθητές μας σε κάθε έκφανση πολιτισμού της γλώσσας που διδάσκονται παρακολουθώντας θεατρικές παραστάσεις σπουδαίων συγγραφέων όπως του Shakespeare  και με επισκέψεις σε εκθέσεις έργων τέχνης μεγάλων καλλιτεχνών όπως αυτής του Leonardo Da Vinci, που παρακολουθήσαμε φέτος στη θεσσαλονίκη.
Υπεύθυνη Σπουδών Αλακιόζογλου Εύη πτυχιούχος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με ειδίκευση στη μετάφραση και στις διαπολιτισμικές σπουδές

Comments are closed.
Skip to content